Vladimír Šarina SAŠA

Rating a informácie o Vladimír Šarina SAŠA

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Vladimír Šarina SAŠA 10834 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 478111. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 44.8437% spoločností je horších ako Vladimír Šarina SAŠA.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Vladim&iacute;r &Scaron;arina SA&Scaron;A" href="http://vladimir-sarina-sasa.sk-rating.com/">
   <img src="http://vladimir-sarina-sasa.sk-rating.com/vladimir-sarina-sasa.png" width="150" height="25" alt="Rating Vladim&iacute;r &Scaron;arina SA&Scaron;A" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Vladimír Šarina SAŠA

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia